คลินิคชุมชนอบอุ่นเปิดรับสมัครพนักงานนวดแผนไทย
คลินิคชุมชนอบอุ่นเปิดรับสมัครพนักงานนวดแผนไทย

รับสมัครพนักงานนวดแผนไทย
จำนวนคนเข้าดู
 1702 ลงวันที่  13 ธันวาคม 2553
ประจำเดือน :: ธันวาคม

รับสมัครพนักงานนวดแผนไทย

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เพศหญิง หรือ เพศชาย
๒. อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
๓. มีสุขภาพแข็งแรง
๔. ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(๓๓๐ ชั่วโมง) จากสถาบันกระทรวงสาธารณสุขรับรอง


ติดต่อสอบถาม โทร ๐ - ๕๓๕๑ - ๑๗๖๖    ต่อ ๓๑๗
หรือติดต่อด้วยตนเองที่  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน (บริเวณหลังโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน)

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔

 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน