ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
       ข่าวประชาสัมพันธ์ยกเลิกการประกวดหนูน้อยนพมาศ 2016-10-14
       ข่าวการรับสมัครงาน 2016-10-02
       ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมากองการแพทย์ 2016-07-26
       ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนเปิดให้บริการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงแล้วนะครับ 2016-07-02
       ขอเชิญชวนนำบุตรหลาน ที่มีอายุ 9 เดือน/1ขวบ/2ขวบครึ่ง/3ขวบครึ่ง มารับการตรวจ คัดกรองพัฒนาการเด็ก 2016-07-01
ดูหัวข้อนี้ทั้งหมด
แบบคำร้องต่างๆ
       แบบคำขอทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าใหม่ (กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด) 2010-03-02
       แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2010-02-05
ดูหัวข้อนี้ทั้งหมด
สาระพันความรู้คู่สุขภาพ
       ยาพาราฯ กินให้ถูก ไม่เสี่ยงอันตราย 2016-10-11
       สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง 2016-10-07
       มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกันเถอะ 2016-10-02
       โครงการผักติดดาวครั้งที่ 3 2016-08-17
       ไล่ยุงหน้าฝนด้วย 5 สมุนไพรจากในครัว 2016-08-17
ดูหัวข้อนี้ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข
ประชุม อสม ประจำเดือน
ประชุม อสม ประจำเดือน
เจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุม อสม เทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนกันยายน โดยมีการประชุ
จำนวนคนเข้าดู 10
  30 ตุลาคม 2559
...........................................................
ประชุม อสม ประจำเดือน
ประชุม อสม ประจำเดือน
เจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุม อสม เทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนกันยายน โดยมีการประชุ
จำนวนคนเข้าดู 9
  30 ตุลาคม 2559
...........................................................
โครงการอนามัยโรงเรียน
โครงการอนามัยโรงเรียน
เจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการอนามัยโรงเรียน โดยมีการให้คงามรู้เกี่ยวกับการดุแลสุ
จำนวนคนเข้าดู 11
  27 ตุลาคม 2559
...........................................................
โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนสิงหาคม โดยมีกิจกรรมตรวจวัดความดันจาก
จำนวนคนเข้าดู 20
  8 ตุลาคม 2559
...........................................................
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
ตรวจสอบอีเมล์
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน