hacked by sir shahroukh
       ข่าวการรับสมัครงาน 2017-01-20
       ข่าวการรับสมัครงานจากกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 2017-01-13
       อันตราย 'นอนหลับ' ภายในรถ 2016-12-27
       ข่าวประชาสัมพันธ์าการตรวจสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริการตรวจรักษาที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน 2016-10-27
       ข่าวประชาสัมพันธ์ยกเลิกการประกวดหนูน้อยนพมาศ 2016-10-14
ดูหัวข้อนี้ทั้งหมด
hacked by sir shahroukh
       แบบคำขอทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าใหม่ (กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด) 2010-03-02
       แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2010-02-05
ดูหัวข้อนี้ทั้งหมด
hacked by sir shahroukh
       แนะเลือกกระเช้าปีใหม่ ส่งมอบสุขภาพดี 2016-12-27
       ยาพาราฯ กินให้ถูก ไม่เสี่ยงอันตราย 2016-10-11
       สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง 2016-10-07
       มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกันเถอะ 2016-10-02
       โครงการผักติดดาวครั้งที่ 3 2016-08-17
ดูหัวข้อนี้ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข
ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน
6 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยนายฉัตรกุล ชื่นสุ
จำนวนคนเข้าดู 18
  6 มกราคม 2560
...........................................................
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
จำนวนคนเข้าดู 19
  22 ธันวาคม 2559
...........................................................
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน
วันนี้ 21 ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
จำนวนคนเข้าดู 14
  21 ธันวาคม 2559
...........................................................
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. รองสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที
จำนวนคนเข้าดู 28
  8 ธันวาคม 2559
...........................................................
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
ตรวจสอบอีเมล์
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน