สรุปผลการดำเนินงานปี 2561
สรุปผลการดำเนินงานปี 2561

สรุปผลการดำเนินงานปี 2561
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน
คลิกเปิดที่นี่ สรุปผลการดำเนินงานปี 2561

จำนวนคนเข้าดู
 212 ลงวันที่  30 เมษายน 2562
ประจำเดือน :: เมษายน

สรุปผลการดำเนินงานปี 2561
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน
คลิกเปิดที่นี่ สรุปผลการดำเนินงานปี 2561

 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน