ครอบครัวภู่เจริญ โดย คุณวิจิตร และคุณดอกจันทร์ ภู่เจริญ พร้อมครอบครัวบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดย คุณวิจิตร และคุณดอกจันทร์ ภู่เจริญ พร้อมครอบครัว ได้ร่วมกันบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า ๒๒๗,๑๐๐ บาท เพื่อให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ประกอบไปด้วย - เตียงเฟาว์เลอร์ จำนวน ๔ ตัว - ที่นอนลมแบบลอน รุ่น Rebedta จำนวน ๖ เครื่อง - ท่อออกซิเจนขนาด ๖ คิว พร้อมเกย์ออกซิเจน จำนวน ๕ ถัง - เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง - เครื่องดูดเสมหะ รุ่น Suction Pro,Italy จำนวน ๑ เครื่อง - รถเข็นชุบโคเมียม จำนวบน ๓ คัน - รถเข็นอลูมิเนียมล้อแม็ก จำนวน ๓ คัน การรับมอบในครั้งนี้มีนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ห้องประชุม อาคารคุณธรรม ๓๖ ศูนย์บยริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ***ผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้กายอุปกรณ์ สามารถขอรับแบบฟอร์มรับคำร้องได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ซึ่งทิมสหวิชาชีพกองการแพทย์จะได้ดำเนินการประเมินความจำเป็นในการใช้กายอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในเขชตเทศบาลเมืองลำพูน***
จำนวนคนเข้าดู
  91 ลงวันที่   30 กันยายน 2562
ครอบครัวภู่เจริญ โดย คุณวิจิตร และคุณดอกจันทร์ ภู่เจริญ พร้อมครอบครัวบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ครอบครัวภู่เจริญ โดย คุณวิจิตร และคุณดอกจันทร์ ภู่เจริญ พร้อมครอบครัวบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ครอบครัวภู่เจริญ โดย คุณวิจิตร และคุณดอกจันทร์ ภู่เจริญ พร้อมครอบครัวบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ครอบครัวภู่เจริญ โดย คุณวิจิตร และคุณดอกจันทร์ ภู่เจริญ พร้อมครอบครัวบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ครอบครัวภู่เจริญ โดย คุณวิจิตร และคุณดอกจันทร์ ภู่เจริญ พร้อมครอบครัวบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ครอบครัวภู่เจริญ โดย คุณวิจิตร และคุณดอกจันทร์ ภู่เจริญ พร้อมครอบครัวบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ครอบครัวภู่เจริญ โดย คุณวิจิตร และคุณดอกจันทร์ ภู่เจริญ พร้อมครอบครัวบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ครอบครัวภู่เจริญ โดย คุณวิจิตร และคุณดอกจันทร์ ภู่เจริญ พร้อมครอบครัวบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ครอบครัวภู่เจริญ โดย คุณวิจิตร และคุณดอกจันทร์ ภู่เจริญ พร้อมครอบครัวบริจาคกายอุปกรณ์ทางการแพทย์
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน