โครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง ๔ โรงเรียน และโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพของเด็กนักเรียน ให้การรักษาเบื้องต้นในรายที่เจ็บป่วย ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
จำนวนคนเข้าดู
  60 ลงวันที่   24 กรกฎาคม 2562
โครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน