โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ

เมื่อวันที่ 28 และ 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ โดยมีการถอดบทเรียน ข้อดี ข้อเสีย สิ่งที่ต้องแก้ไข ในงานและหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งเพื่อที่จะเสนอออกมาว่าตลอดระยะเวลาทั้งปีที่ผ่านมาว่าในแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ทำอะไรบ้างและเสนอความคิดให้ตำแหน่งงานอื่นด้วยว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข
จำนวนคนเข้าดู
  120 ลงวันที่   3 ธันวาคม 2561
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการฯ
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน