มหกรรมพลังหยุดยั้งยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงกาารมหกรรมพลังหยุดยั้งยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2561 ซึ่งภายในงานได้มีการจัดประกวดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาลเมืองลำพูน และการประกวดการนำเสนอชมรม To Be Number One ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งรางวัลชนะเลิศในการประกวดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และการประกวดการนำเสนอชมรม To Be Number One รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
จำนวนคนเข้าดู
  177 ลงวันที่   26 มิถุนายน 2561
มหกรรมพลังหยุดยั้งยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2561
มหกรรมพลังหยุดยั้งยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2561
มหกรรมพลังหยุดยั้งยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2561
มหกรรมพลังหยุดยั้งยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2561
มหกรรมพลังหยุดยั้งยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2561
มหกรรมพลังหยุดยั้งยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2561
มหกรรมพลังหยุดยั้งยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2561
มหกรรมพลังหยุดยั้งยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2561
มหกรรมพลังหยุดยั้งยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2561
มหกรรมพลังหยุดยั้งยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2561
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน