โครงการอาสาร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ

เจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการอาสาร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ ประจำปี 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.จากชุมชุนต่างๆเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอการแก้ไขปัญหาต่างๆ
จำนวนคนเข้าดู
  422 ลงวันที่   25 พฤษภาคม 2558
โครงการอาสาร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ
โครงการอาสาร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ