แบบคำร้อง เอกสารต่างๆ
แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหล...
แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จำนวนคนเข้าดู 1737
  5 กุมภาพันธ์ 2553
...........................................................
แบบคำขอทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าใหม่ (กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด)
แบบคำขอทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนห...
แบบคำขอทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าใหม่ (กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด)
จำนวนคนเข้าดู 2096
  2 มีนาคม 2553
...........................................................
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเ...
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
จำนวนคนเข้าดู 414
  6 มิถุนายน 2561
...........................................................
คู่มือประชาชน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
คู่มือประชาชน ศูนย์บริการสาธาร...

คู่มือประชาชน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

จำนวนคนเข้าดู 338
  6 มิถุนายน 2561
...........................................................
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2561
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2561...

แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2561
กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

จำนวนคนเข้าดู 20990
  7 มิถุนายน 2561
...........................................................
สรุปผลการดำเนินงานปี 2561
สรุปผลการดำเนินงานปี 2561...

สรุปผลการดำเนินงานปี 2561
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน <

จำนวนคนเข้าดู 169
  30 เมษายน 2562
...........................................................
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน