ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563เพื่อเป็นการประเมินความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลและเป็นการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะการเกิดภาวะจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวาน(DiabeticRetinopathy , DR)และได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 15และ 22มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.ณ อาคารคุณธรรม 36 (อาคารผู้สูงอายุ)ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน
จำนวนคนเข้าดู
 53 ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2562
ประจำเดือน :: พฤศจิกายน
กิจกรรมที่จัดบริการได้แก่ 1. ตรวจวัดความดันโลหิต วัดรอบเอว คำนวณดัชนีมวลกาย 2. บริการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3. ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอตาโดย จักษุแพทย์โรงพยาบาลลำพูน 4. ตรวจเท้าเพื่อคัดกรองปัญหาภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยดูแลและป้องกันปัญหาได้อย่างถูกต้อง 5. ตรวจคัดกรองโรคฟันให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน การเตรียมตัวผู้ป่วยเบาหวานก่อนตรวจตาและตรวจเท้า 1. ผู้ป่วยที่อายุมาก ควรมีญาติมาคอยดูแลด้วย เนื่องจากการตรวจตาต้องได้รับการขยายม่านตาก่อนตรวจ อาจมีภาวะตาพร่ามัวหลังตรวจชั่วขณะอาจเตรียมแว่นตากันแสงแดดมาด้วย 2. เตรียมเท้าโดยล้างเท้าให้สะอาดก่อนมาตรวจเท้า ติดต่อสอบถาม; เบอร์โทรศัพท์ 053-525776 ในเวลาราชการ
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน