ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน
ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

ขอเชิญชวนจัดกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและกิจกรรมด้านสาธารณสุขอื่นๆ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๓
จำนวนคนเข้าดู
 108 ลงวันที่  9 กรกฎาคม 2562
ประจำเดือน :: กรกฎาคม
ขอเชิญหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ กลุ่มองค์กรประชาชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมสร้างสุขภาพ และหน่วยงานที่สนใจ จัดกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและกิจกรรมด้านสาธารณสุขอื่นๆ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๓

โดยสามารถส่งโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน โทร ๐๕๓-๕๒๕๗๗๖ ต่อ ๓๑๘

สามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบเสนอโครงการ ตามลิ้งก์ด้านล่าง


แบบฟอร์มเสนอโครงการ


ประกาศคณะกรรมการ


ประกาศคณะอนุกรรมการ
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน