ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคชิคุนกันยา
ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคชิคุนกันยา

โรคชิคุนกุนยา มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เลือดออก
จำนวนคนเข้าดู
 97 ลงวันที่  25 มิถุนายน 2562
ประจำเดือน :: มิถุนายน
เมื่อยุงลายที่มีเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังผู้ที่ถูกกัดทำให้คนนั้นมีอาการของโรคได้คือ - อาจมีไข้สูงอย่างฉับพลัน - เป็นร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นมีผื่นแดง ปวดกล้ามเนื่อ ข่อกระดูก - เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ส่วนมากเกิดจากยุงลายสวนหรือยุงลายป่า วิธีป้องกันคือต้องเก็บกวาดบ้านให้สะอาด เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของยุง และเก็บน้ำไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง !! หากพบผู้ป่วยที่มีอาการเหมือนหรือคล้าย โปรดแจ้งหน่วยบริการในพื้นที่เพื่อควบคุมโรค
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน