แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
จำนวนคนเข้าดู
 97 ลงวันที่  6 มิถุนายน 2561
ประจำเดือน :: มิถุนายน
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
ตรวจสอบอีเมล์
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน