เปิดรับสมัครงาน
เปิดรับสมัครงาน

ทางศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครแม่บ้านพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน1อัตรา
จำนวนคนเข้าดู
 368 ลงวันที่  24 ตุลาคม 2560
ประจำเดือน :: ตุลาคม
ทางศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครแม่บ้านพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน1อัตรา
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน