โครงการผักติดดาวครั้งที่ 3
โครงการผักติดดาวครั้งที่ 3

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่กองการแพทย์พร้อมทีมงาน อสม.เทศบาลเมืองลำพูนจะทำการลงสุ่มตรวจหายาฆ่าแมลงในตลาดสดหนองดอก ในโครงการผักติดดาวครั้งที่ 3 นะครับ
จำนวนคนเข้าดู
 388 ลงวันที่  17 สิงหาคม 2559
ประจำเดือน :: สิงหาคม
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่กองการแพทย์พร้อมทีมงาน อสม.เทศบาลเมืองลำพูนจะทำการลงสุ่มตรวจหายาฆ่าแมลงในตลาดสดหนองดอก ในโครงการผักติดดาวครั้งที่ 3 นะครับ
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน