ประกาศรับสมัครด่วน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
ประกาศรับสมัครด่วน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

รับสมัครด่วน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ปฎิบัติงานคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน
จำนวนคนเข้าดู
 973 ลงวันที่  12 ธันวาคม 2556
ประจำเดือน :: ธันวาคม
รับสมัครด่วน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ปฎิบัติงานคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน คุณสมบัติ ได้รับใบประกอบโรคศิลป์ สาขาเวชกรรมไทย หรือ เภสัชกรรมไทย ผดุงครรค์ นวดไทย หรือได้รับใบประกอบโรคศิลป์ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สนใจ ติดต่อ คุณทัศนีย์ สุทธิไชยากุล โทร 053-511766 ต่อ 317,318 ในวันและเวลาราชการ
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
ตรวจสอบอีเมล์
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน