เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดงานมหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒

โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดงาน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล และนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้, โรงเรียนเทศบาลจามเทวี, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนอนุบาลลำพูน และโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชน ร่วมมือ ร่วมใจกัน ต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ การประกวดบูทนิทรรศการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการประกวดการนำเสนอผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

 

 

จำนวนคนเข้าดู
  81 ลงวันที่   25 มิถุนายน 2562
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดงานมหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดงานมหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดงานมหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดงานมหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดงานมหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดงานมหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดงานมหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดงานมหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดงานมหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดงานมหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน