กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กองการแพทย์ได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม 2562 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะพูดคุยกันได้มาฟังธรรมะ และมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ กองการแพทย์ยังได้มีการจัดให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการผูกผ้าสีไม้ค้ำศรี เพื่อจะนำไปแห่ ในวันที่ 14 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ และจะได้นำไปถวายวัด ในกิจกรรมนี้ยังมีการซื้อ ขาย ผัก ขนม พื้นบ้าน ของชาวบ้านที่นำมาขาย แล้วยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เช่นการ ออกกำลังกายแบบเต้าเต๋อ ให้กับผู้สูงอายุ นำกับไปทำที่บ้านเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ
จำนวนคนเข้าดู
  129 ลงวันที่   30 มีนาคม 2562
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม 2562
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม 2562
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม 2562
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม 2562
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม 2562
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม 2562
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม 2562
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม 2562
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม 2562
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน มีนาคม 2562
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน