กิจกรรมถอดบทเรียนพัฒนางานเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กองการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนพัฒนางานเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562 รอบภาคีเครือข่าย เพื่อให้แกนนำ อสม.ทีมเยี่ยมบ้าน และ ญาติ ได้มาถอดบทเรียนว่าที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้างแนวทางการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร แล้วยังมีการวางแผนในการดำเนินงานครั้งต่อไป เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและแก้ไขได้ทันท้วงที เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น
จำนวนคนเข้าดู
  103 ลงวันที่   28 มีนาคม 2562
กิจกรรมถอดบทเรียนพัฒนางานเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562
กิจกรรมถอดบทเรียนพัฒนางานเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562
กิจกรรมถอดบทเรียนพัฒนางานเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562
กิจกรรมถอดบทเรียนพัฒนางานเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562
กิจกรรมถอดบทเรียนพัฒนางานเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562
กิจกรรมถอดบทเรียนพัฒนางานเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562
กิจกรรมถอดบทเรียนพัฒนางานเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562
กิจกรรมถอดบทเรียนพัฒนางานเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562
กิจกรรมถอดบทเรียนพัฒนางานเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562
กิจกรรมถอดบทเรียนพัฒนางานเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน