กิจกรรมสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านหลวย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา กองการแพทย์ ได้ออกไปเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหลวย เพื่อเป็นการช่วยเหลือตัวเองในเวลาฉุกเฉิน และ สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้สูงอายุเพื่อที่จะนำไปใช้ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
จำนวนคนเข้าดู
  72 ลงวันที่   6 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านหลวย
กิจกรรมสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านหลวย