โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัย

กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัย ให้กับกลุ่มเด็กๆตามโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ อ้วนเกินเกณฑ์ ได้ปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและให้มีการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตและทำให้เด็กแข็งแรงสมวัยมากขึ้น ทั้งนี้กองการแพทย์จึงหวังว่าการจัดโครงการนี้ขึ้นจะมีประโยชน์กับเด็กและครอบครัวมากขึ้น
จำนวนคนเข้าดู
  100 ลงวันที่   25 มกราคม 2562
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัย
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัย
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัย
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัย
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัย
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัย
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัย
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัย
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัย
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัย
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน