โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โดยมีกิจกรรมตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจคัดกรองเด็๋กทีีมีปัญหาด้านการเรียน ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และฉีดวัคซีนนักเรียน เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ และค้นหาความผิดปกติในเด็กนักเรียน
จำนวนคนเข้าดู
  226 ลงวันที่   22 สิงหาคม 2561
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
โครงการอนามัยโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน