ผลการตรวจผัก 2561 เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เครือข่ายผักติดดาว พร้อมด้วยคุณนงลักษณ์ สุทธิแสน เลขานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้มอบป้ายผักปลอดภัยให้กับผู้จำหน่ายผักในตลาดสดหนองดอก ที่ผลการตรวจผักผ่านการทดสอบไม่มีสารเคมีตกค้าง โดยการตรวจพืชผักในรอบนี้ได้ตรวจผัก 10 ชนิด จำนวน 40 ตัวอย่าง พบว่า ผักร้อยละ 15 ไม่พบสารเคมีตกค้าง ผักร้อยละ 25 พบสารเคมีตกค้างในระดับที่ปลอดภัย และร้อยละ 60 พบสารเคมีตกค้างในระดับที่อันตราย และได้คืนข้อมูลผลการตรวจให้กับผู้จำหน่ายได้รับทราบแหล่งจำหน่ายผักที่รับซื้อมาบางแห่งมีสารเคมีตกค้างในระดับที่อันตราย หากใช้ยาฆ่าแมลงต้องพักทิ้งช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือใช้สมุนไพรที่ปลอดภัย น้ำส้มควันไม้ในการกำจัดแมลง นอกจากนี้จะได้สะท้อนข้อมูลให้กับเครือข่ายภาคประชาชน สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน เพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบายอาหารอาหารปลอดภัย ความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดลำพูนต่อไป
จำนวนคนเข้าดู
  162 ลงวันที่   20 สิงหาคม 2561
ผลการตรวจผัก 2561 เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
ผลการตรวจผัก 2561 เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
ผลการตรวจผัก 2561 เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
ผลการตรวจผัก 2561 เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
ผลการตรวจผัก 2561 เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
ผลการตรวจผัก 2561 เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
ผลการตรวจผัก 2561 เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
ผลการตรวจผัก 2561 เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
ผลการตรวจผัก 2561 เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน