โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุใน เทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุใน เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม และความเสี่ยงต่อการหกล้ม ป้องกันความพิการที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุได้ในอนาคต กิจกรรมโครงการประกอบด้วยการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม (โรคอัลไซเมอร์) และความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม มีการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้ม มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน
จำนวนคนเข้าดู
  158 ลงวันที่   17 สิงหาคม 2561
โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุใน เทศบาลเมืองลำพูน
โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุใน เทศบาลเมืองลำพูน
โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุใน เทศบาลเมืองลำพูน
โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุใน เทศบาลเมืองลำพูน
โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุใน เทศบาลเมืองลำพูน
โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุใน เทศบาลเมืองลำพูน
โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุใน เทศบาลเมืองลำพูน
โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุใน เทศบาลเมืองลำพูน
โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุใน เทศบาลเมืองลำพูน
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน