โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีการจัดกิจกรรมธรรมบรรยาย โดยท่านพระครูสมุทรสุปรีชา ธัมมะสุนทรโร วัดหนองหนาม และการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ นำที่มโดย อ.อำนวยพร อินทะพันธ์ และกลุ่มลีลาศเทศบาลเมืองลำพูน
จำนวนคนเข้าดู
  118 ลงวันที่   17 สิงหาคม 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน