โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง 1.บทบาทผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพและชมรมเด็กไทยทำได้ในโรงเรียน โดย คุณประภัสสร เครือผิว พยาบาลวิชาชีพ 2.การดูแลทันตสุขภาพ โดย คุณเครือวัลย์ บุญบุรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3.การควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน โดย นายแพทย์ศิริพัฒน์ โอกระจ่าง 4.การดูแลสุขภาพโดยวิธีแพทย์แผนไทย โดย คุณวรรณิสาเนตรษุ แพทย์แผนไทย
จำนวนคนเข้าดู
  184 ลงวันที่   7 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน