ประชุม อสม. ประเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อแจ้งการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย จำนวน 10 คน ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 และแจ้งการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดย อสม.ที่ได้รับผิดชอบงานตรวจสุขภาพเบื้องต้น คือ ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ และชุมชนไก่แก้ว
จำนวนคนเข้าดู
  106 ลงวันที่   31 กรกฎาคม 2561
ประชุม อสม. ประเดือนกรกฎาคม 2561
ประชุม อสม. ประเดือนกรกฎาคม 2561
ประชุม อสม. ประเดือนกรกฎาคม 2561
ประชุม อสม. ประเดือนกรกฎาคม 2561
ประชุม อสม. ประเดือนกรกฎาคม 2561
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน