โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปี 2561 โดยได้เชิญวิทยากร กลุ่มงานจิตเวช จากโรงพยาบาลลำพูน มาอบรมให้ความรู้เรื่อง ปัญหาการฆ่าตัวตาย โรคซึมเศร้า การป้องกันและการดูแล,เทคนิคการจูงใจ ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต เข้ารับการบำบัดรักษา,การส่งต่อ และการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
จำนวนคนเข้าดู
  140 ลงวันที่   19 กรกฎาคม 2561
โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปี 2561
โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปี 2561
โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปี 2561
โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปี 2561
โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปี 2561
โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปี 2561
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน