โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ทางศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมประจำเดือนขึ้น ณ อาคารคุณธรรม 36 (ตึกผู้สูงอายุ) โดยภายในงาน มีกิจกรรม เช่น การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การเต้นออกกำลังกาย การฟังธรรมบรรยาย และการฟังบรรยายจากแพทย์แผนไทย ในเรื่องสมุนไพร เป็นต้น
จำนวนคนเข้าดู
  175 ลงวันที่   15 มิถุนายน 2561
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน