โยคะบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ปี2561

ศูนย์บริการ สาธารณสุข กองการแทพย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก : โยคะบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ปี2561 ขึ้น โดยในช่วงกิจกรรม ได้จัดให้มีการฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นโยคะ เพื่อฝึกร่างกายให้แช็งแรง และยังสามารถฝึกสมาธิตัวเองได้อีกด้วย
จำนวนคนเข้าดู
  282 ลงวันที่   19 เมษายน 2561
โยคะบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ปี2561
โยคะบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ปี2561
โยคะบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ปี2561
โยคะบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ปี2561
โยคะบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ปี2561
โยคะบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ปี2561
โยคะบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ปี2561
โยคะบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ปี2561
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน