กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ณ. อาคารผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมให้บริการ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน รวมถึงให้คำแนะนำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ และยังมีกิจกรรมบรรยาย อทิเช่น -การฟังธรรม -การให้ความรู้ด้านการป้องกันไฟไหม้ -การให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าช็อต -กิจกรรมกายบริหารของผู้สูงอายุ
จำนวนคนเข้าดู
  302 ลงวันที่   24 ตุลาคม 2560
กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
กิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน