โครงการพัฒนาบุคลากรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในหัวข้อ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อและบริหารจัดการขยะในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพุน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลเมืองลำพูน มาให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นการอบรมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน
จำนวนคนเข้าดู
  305 ลงวันที่   19 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาบุคลากรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อฯ
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน