ประชุมแกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ

วันที่ 4 กันยายน 2560 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการประชุมแกนนำจิตเวช ในเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผุ้ป่วยจิตเวชและผุ้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสมนึก ปุทะกัง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แก่แกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งหมด 40 คน ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน
จำนวนคนเข้าดู
  308 ลงวันที่   4 กันยายน 2560
ประชุมแกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ
ประชุมแกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ
ประชุมแกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ
ประชุมแกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ
ประชุมแกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ
ประชุมแกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ
ประชุมแกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ
ประชุมแกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ
ประชุมแกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ
ประชุมแกนนำดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน