มอบป้ายผักปลอดภัย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมากองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการผักติดดาว ประจำปี 2560 และได้รับเกียรติจาก คุณนงลักษณ์ สุทธิแสน เลขานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเครือข่ายผักติดดาว ได้มอบป้ายผักปลอดภัย ให้กับผู้จำหน่ายผักในตลาดหนองดอก และแจ้งผลการตรวจความปลอดภัยของผักที่จำหน่ายในครั้งนี้ด้วย
จำนวนคนเข้าดู
  351 ลงวันที่   24 สิงหาคม 2560
มอบป้ายผักปลอดภัย
มอบป้ายผักปลอดภัย
มอบป้ายผักปลอดภัย
มอบป้ายผักปลอดภัย
มอบป้ายผักปลอดภัย
มอบป้ายผักปลอดภัย
มอบป้ายผักปลอดภัย
มอบป้ายผักปลอดภัย
มอบป้ายผักปลอดภัย
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน