โครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุฯ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม กองการแพทย์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมโครงการฯดังกล่าวทั้งหมด 15 ชุมชน
จำนวนคนเข้าดู
  292 ลงวันที่   11 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุฯ
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุฯ