โครงการอบรม IT สำหรับผู้สูงวัย

กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. ถึง 1 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการทางการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน
จำนวนคนเข้าดู
  286 ลงวันที่   1 สิงหาคม 2560
โครงการอบรม IT สำหรับผู้สูงวัย
โครงการอบรม IT สำหรับผู้สูงวัย
โครงการอบรม IT สำหรับผู้สูงวัย
โครงการอบรม IT สำหรับผู้สูงวัย
โครงการอบรม IT สำหรับผู้สูงวัย
โครงการอบรม IT สำหรับผู้สูงวัย
โครงการอบรม IT สำหรับผู้สูงวัย
โครงการอบรม IT สำหรับผู้สูงวัย
โครงการอบรม IT สำหรับผู้สูงวัย
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน