โครงการ อสม.รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการ อสม.ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์คัดกรอง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2560 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีีเทศบาลเมืองลำพูน ได้มาพบปะพูดคุยกับ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน มาบรรยายให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก อีกด้วย
จำนวนคนเข้าดู
  442 ลงวันที่   27 กรกฎาคม 2560
โครงการ อสม.รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
โครงการ อสม.รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
โครงการ อสม.รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
โครงการ อสม.รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
โครงการ อสม.รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
โครงการ อสม.รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
โครงการ อสม.รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
โครงการ อสม.รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
โครงการ อสม.รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน