กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมประจำเดือน และ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูน ได้มาพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีวิทยากรจากโรงพยาบาลลำพูน คือ คุณ กมลนัทธ์ ทิจจรัตน์ นักกายภาพบำบัด มาให้ความรู้ในเรื่องกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
จำนวนคนเข้าดู
  967 ลงวันที่   26 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน