โครงการผักติดดาวครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการผักติดดาว ครั้งที่ 2 ตรวจหายาฆ่าแมลงในตัวอย่าง พืชผัก 10 ชนิด ในตลาดสดหนองดอก โดยมีเครือข่ายผักติดดาว อสม.และนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จำนวนคนเข้าดู
  294 ลงวันที่   26 กรกฎาคม 2560
 โครงการผักติดดาวครั้งที่ 2
 โครงการผักติดดาวครั้งที่ 2
 โครงการผักติดดาวครั้งที่ 2
 โครงการผักติดดาวครั้งที่ 2
 โครงการผักติดดาวครั้งที่ 2
 โครงการผักติดดาวครั้งที่ 2
 โครงการผักติดดาวครั้งที่ 2
 โครงการผักติดดาวครั้งที่ 2
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน