ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรอบรมการใช้ไอที

ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนจะได้จัดหลักสูตรอบรมการใช้ไอที โดยการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีการจัดอบรมในวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 โดยจะมีการอบรมการใช้ไอที อาทิเช่น การใช้ LINE,FACEBOOK ฯลฯ โดยการอบรมในครั้งนี้จะรับผู้สูงอายุจำนวน 40 ท่านเท่านั้น จึงขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ที่สนใจมาสมัครได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้ในวันและเวลาราชการครับ
จำนวนคนเข้าดู
  294 ลงวันที่   27 มิถุนายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรอบรมการใช้ไอที
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน