ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. รองสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี ณ อาคารคุณธรรม 36 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคลินิคชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรต่อไป
จำนวนคนเข้าดู
  337 ลงวันที่   26 พฤศจิกายน 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน