ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. รองสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมชีวกโกมารภัทร์ กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารกองทุนต่อไป
จำนวนคนเข้าดู
  333 ลงวันที่   8 ธันวาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน