โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในเรื่องของการจัดการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ อบต.ดงมูลเหล็ก จ.เพชรบูรณ์
จำนวนคนเข้าดู
  293 ลงวันที่   4 ตุลาคม 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน