ประชุมคณะกรรมการ กองทุนฯ

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการสรุปโครงการต่างๆต่อคณะกรรมการ และเรื่องงบประมาณที่ได้รับในแต่ละโครงการต่อคณะกรรมการ
จำนวนคนเข้าดู
  331 ลงวันที่   4 สิงหาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการ กองทุนฯ
ประชุมคณะกรรมการ กองทุนฯ
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน