โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นาย สิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมี นางทานตะวันอินจันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูนเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดทำโครงการ มีการอบรมความรู้ในเรื่องสุขภาพในด้านต่างๆอาทิ เช่น ความรู้ทางทันตสุขภาพ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมจำนวน 100 คน
จำนวนคนเข้าดู
  383 ลงวันที่   21 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน