โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย ประจำปี 2559

นายประภัสสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย โดยมี นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดทำโครงการ มีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและการวัดความดันเบื้องต้น โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมและโรงเรียนเทศบาลประตูลี้เข้าร่วมจำนวน 100 คน
จำนวนคนเข้าดู
  721 ลงวันที่   22 กรกฎาคม 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.น้อย ประจำปี 2559
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน