โครงการสื่อมวลชนสัญจร สปสช.

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายประภัสร์ ภู่เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ นพ.ชูชัย ศรชำนิ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และนายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ ที่ปรึกษา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ ถ่ายทำเรื่องการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ณ กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการลงพื้นที่ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่ 1.ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน 2. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนไก่แก้ว 3. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหลวย 4. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประตูลี้ 5. ชมรมผู้สูงอายุชุมชนมหาวัน
จำนวนคนเข้าดู
  398 ลงวันที่   23 มิถุนายน 2559
โครงการสื่อมวลชนสัญจร สปสช.
โครงการสื่อมวลชนสัญจร สปสช.
โครงการสื่อมวลชนสัญจร สปสช.
โครงการสื่อมวลชนสัญจร สปสช.
โครงการสื่อมวลชนสัญจร สปสช.
โครงการสื่อมวลชนสัญจร สปสช.
โครงการสื่อมวลชนสัญจร สปสช.
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน