โครงการผักติดดาว

เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ร่วมกับทีม อสม.เทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมตรวจแผงจำหน่ายผักในตลาดหนองดอกลำพูน เพื่อตรวจหาร้านที่ผ่านการตรวจหาสารเคมีตกค้างในผัก
จำนวนคนเข้าดู
  347 ลงวันที่   26 พฤษภาคม 2559
โครงการผักติดดาว
โครงการผักติดดาว
โครงการผักติดดาว
โครงการผักติดดาว
โครงการผักติดดาว
โครงการผักติดดาว
โครงการผักติดดาว
โครงการผักติดดาว
โครงการผักติดดาว
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน