ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง

เจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนและนักอาชีวบำบัดได้ติดตามเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
จำนวนคนเข้าดู
  256 ลงวันที่   8 เมษายน 2559
 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง
 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง
 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง
 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง
 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
ตรวจสอบอีเมล์
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน