โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอน ในช่วงเช้าจะเป็นการสอนในเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในช่วงบ่ายมีการสอนในเรื่องของการทำสมาธิ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมกุ้ยฉ่าย ปิดท้ายด้วยการมอบใบประกาศณียบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในโครงการโรงเรียนผู้สุงอายุโดยท่านนายกประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
จำนวนคนเข้าดู
  463 ลงวันที่   5 เมษายน 2559
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน